Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze Zpět na úvodní stranu-kraje

Bílé Karpaty

 
1.Hluk
2.Uherský Brod
3.Slavičín
4.Velká nad Veličkou
5.Strání
6.Starý Hrozenkov
 
 
 
 
 
 
 
 


Zpět na navigaci Zlínského kraje

 

Náhled celého produktu

Kraj: Zlínský

Region: Bílé Karpaty

Zlínský kraj-region Bílé Karpaty-část regionu Hluk Zlínský kraj-region Bílé Karpaty-část regionu Uherský Brod Zlínský kraj-region Bílé Karpaty-část regionu Slavičín Zlínský kraj-region Bílé Karpaty-část regionu Velká nad Veličkou Zlínský kraj-region Bílé Karpaty-část regionu Strání Zlínský kraj-region Bílé Karpaty-část regionu Starý Hrozenkov

Hornatá oblast Bílé Karpaty je unikátní svým přírodním i kulturním bohatstvím.

Původním porostem, který se v krajině ustálil a který ji pokrývá dodnes jsou především bučiny – ve vyšších polohách jsou smíšeny s jedlí, ve středních polohách mají podobu lesů střídajících se s loukami plnými květeny, v nižších polohách se potom vyznačují především rysy lužních lesů protkaných dubohabrovými háji – ty dávají svými soliterními duby krajině místy až charakter anglických parků. Kopcovitý terén je plný oblých vrcholů, z nichž pro svá střediska sjezdového lyžování patří mezi nejznámější Velká Javořina a Mikulčin vrch, ale známé jsou i další jako Velký a Malý Lopeník nebo Machnáč. Stráně hor byly působením člověka ještě pestřeji změněny – jsou posety roztroušenými samotami s chaloupkami, kterým sousedí drobná políčka, pastviny i sady. Avšak to, čím jsou Bílé Karpaty především pověstné, je pestrá a zachovalá květena. Stačí vyjmenovat jen některé z řady přírodních památek a rezervací: Horní Louky, Barvicej Lúky, Bahulské jámy, Borotová, Dolnoněmčanské louky, Mechnáčky, Porázy, Sviní hnízdo, Zahradská, Záhumenice, Nová hora, Búrová, Jezevčí, Machová, Zahrady pod hájem, Háj u Lipova, Háj u Louky, Hloží a řada dalších. Zvláště na Horňácku nad Velkou nad Veličkou se na jaře a v létě rozkvetou nedohledné květnaté louky s všudepřítomnými nádhernými orchidejemi, podobně jako se okolo vrcholu Velké Javořiny bělají na jaře ostrůvky sněženek a v létě vlní koberce lilií. O tom, že divoké kvítí tvoří nedílnou součást regionu, svědčí i pověsti a mýty – např. Moravské kopanice, okolí Starého Hrozenkova jsou opředeny tajemstvím prastaré magie i pověstmi o místních bohyních – znalkyních bylin a jejich čarovné moci. Podobně i v oblasti kulturního dědictví patří oblast k nejosobitějším v České republice – v odlehlejších místech regionu se totiž díky členitosti terénu a převládajícímu zemědělství ještě dlouho zachovávaly lidové tradice a zvyky. Bílé Karpaty pokrývají dvě ze čtyř typických folklórních částí Slovácka – Horňácko a Moravské Kopanice, charakteristické svými stavbami a kroji a dodnes živými lidovými zvyky.  Obydlí typická pro Horňácko, ale i přilehlé Dolňácko byla trojdílná, vystavěna z hlíny se střechou pokrytou slaměnými došky a vynikala především pestrou lidovou malbou okolo tzv. žuder (stříškou nad dveřmi) a okny. Vůbec k nejtypičtějším stavbám patří domy v oblasti Moravských kopanic, jsou dvoudílné s dřevěnými a vyspárovanými stěnami. Výrazným projevem lidového folklóru jsou národní kroje – mužský je typický vyšívanými nohavicemi, vysokými holínkami, šňůrováním kalhot, tvarem rukávů u košile a především v barevnosti vest – kordul. Ženský kroj je dvoudílný, horní část je tvořena rubášem a kordulkou, dolní přední a zadní sukní, tzv. fěrtůškem a fěrtochem. Součástí mužského i ženského kroje byl dlouhý kožich duběňák lemovaným beránčinou. Dodnes jsou v kraji živé lidová kultura, projevující se zejména v nesčetných písních a tancích i v lidových zvycích spojovaných s tradičními obřady svatebními, velikonočními a jízdou králů.