Zpět na úvodní stranu-kraje Vyhledávání podle seznamu regionů Vyhledávání podle seznamu obcí Anglická verze Německá verze

Kraj: Zlínský

Region: Chřiby

Část regionu: Buchlov

Obec: Salaš

Salaš. Obec sama, jakož i pojmenování vzniklo pravděpodobně od salaše, to je místa, kde se na zalesněných stráních pásaly ovce a dobytek po delší roční období. Vznik obce se datuje z počátku 17. století, kdy již byla rozdělena na dvě části, a to Velehradskou a Buchlovskou. V dávnějších dobách patřila k Salaši osada „Skelná huť. Za starších časů bývaly na těchto hutích tavírny, milíře i sklárny.

Sama obec leží kolem silnice, vedoucí od Velehradu. Při zachování směru a pokračování po lesní cestě starých jarmarečníků, kolem památníku padlých (salašská tragédie) a bývalé Tománkovi hájenky se před námi vynoří samota „Vlčák. Nad samotou se tyčí do výše 587 metrů nejvyšší bod Chřibů „Brdo“. Na jihovýchod od samoty Vlčák se vypíná do výše starobylý hrad Buchlov. Kousek za hradem můžeme navštívit druhý nejvyšší bod Chřibů „Buchlovský kámen“, 535 metrů nad mořem. Od obce Salaše, vede lesem soukromá cesta lesní správy k starobylé obchodní křižovatce a nynějšímu turistickému středisku a letovisku „Bunč“. Tam se křižují silnice od Velehradu a Kostelany a k Roštínu.

OÚ Salaš č. 85, PSČ 687 06, 

tel.: 0632/71220, 

mobil: 0603885509

 

Zpět na mapu celého regionu Chřiby